V říjnu 2020 jsme vysadili podél příjezdové cesty u naší farmy v Postoupkách 27 vzrostlých stromů „Javor Babyka“. Tato výsadba prospěje místní krajině, neboť pomůže v ní zadržet vodu, sníží větrnou erozi půdy a pro dravce přinese nová útočiště.