Rádi bychom se s vámi podělili o výsledky rozboru kanadských borůvek na naší farmě v červenci 2021. Jsme velmi rádi, že ve všech ukazatelích jsme dopadli velmi dobře a ve více než 700 sledovaných rizikových pesticidů jsme neměli žádný výskyt.

Výsledek rozboru je možné prohlídnout zde: Rozbor borůvek_EUROFINS_AR-21-HD-020906-02-540-2021-00033508_07_2021

Výsledky analýz pesticidů jsou ve shodě s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 396/2005 (Nařízení o maximálních hladinách pesticidů v potravinách a krmivech v jeho aktuálně platné verzi). Prohlášení o shodě bylo učiněno na základě dokumentu SANTE/2019/12682 (v platné verzi). Vzorek je v naměřených sledovaných ukazatelích ve shodě s mezemi danými požadavky na doporučená mikrobiologická kritéria a hodnocení mikrobiologického rizika, které jsou doporučeny normou ČSN 56 9609. Tato norma má doporučující charakter jako obecné principy mikrobiologických kritérií pro potraviny. Ve vzorku nebyla zjištěna přítomnost potenciálně patogenního mikroorganismu Listeria moncytogenes.